Brněnská muzejní noc

sobota 19. 5. 2007
18.00-00.30 hod.

Úvodní slovo

Moravská galerie v Brně

Muzeum města Brna

Technické muzeum
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Dům umění
Mendelovo muzeum - Muzeum genetiky
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Muzeum sakrálního umění
Národní památkový ústav - ú.o.p. Brno
Galerie Hadivadla
Brněnské kulturní centrum

Informace pro vozíčkáře
Jízdní řády

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, Brno

Program bude probíhat současně na nádvoří i v prostorách budovy muzea. Vstup do areálu bude organizován jednosměrně branou na nádvoří muzea. Příchod do budovy muzea z nádvoří areálu zadním vchodem (za běžného provozu vstup pro zaměstnance). Tradiční vstup do budovy bude sloužit pouze jako východ.

Budova muzea
18.00–00.30

Celovečerní komponovaný program ve dvoraně muzea v rámci derniéry výstavy Šicí stroje aneb
„šaty dělaj člověka“.
18.15 Hodinový vokální program Dady Klementové a studentů JAMU z repertoáru Jaroslava Ježka
19.30, 21.30, 23.30
Taneční show Šaty dělaj člověka v podání studentů Taneční konzervatoře Brno, uvádí dr. GaGa Korčián
za hudebního doprovodu skupiny Melody Band
s Františkem Procházkou.
Oživené expozice v Uličce řemesel: koloniál, hodinářství, módní salon, knihařství Jarmily Ondráčkové.
V hospodě u Pavlíků zahrají Brněnští gajdoši a Daniel Kikta. Kadeřnictví bude provozovat Mgr. Jan Špilar, Dr. Vladimír Pata bude ošetřovat elektrizačními přístroji ze své unikátní sbírky.
Kovolitecká experimentální dílna – prezentace řemeslných ukázek
Technická herna – laserová střelnice a prezentace fyzikálních pokusů

nádvoří areálu muzea
18.00–00.30

18.00–22.00 Koncert brněnské skupiny Nešvilský krúžek
Program na nádvoří muzea bude volně vázán k ústřednímu tématu Šaty dělaj člověka prezentací zpracování základních textilních surovin – vlny, bavlny, lnu a hedvábí.
Expozice letounů: kotvený horkovzdušný balon třetího největšího '73větového výrobce Balóny Kubíček
(za příznivého počasí).
Bohaté občerstvení zajištěno
Prezentační jízdy historických autobusů TMB
Na programu spolupracují: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity; Ústav fyzikální elektroniky; Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní Brno; Střední učiliště Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce a Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR Brno.