Brněnská muzejní noc

sobota 19. 5. 2007
18.00-00.30 hod.

Úvodní slovo

Moravská galerie v Brně

Muzeum města Brna

Technické muzeum
Moravské zemské muzeum
Muzeum romské kultury
Muzeum Brněnska
Dům umění
Mendelovo muzeum - Muzeum genetiky
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Muzeum sakrálního umění
Národní památkový ústav - ú.o.p. Brno
Galerie Hadivadla
Brněnské kulturní centrum

Informace pro vozíčkáře
Jízdní řády

Muzeum sakrálního umění

Petrov 1, Brno
19.00–00.30
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Prohlídka stálé expozice Vita Christi s výkladem – Výběr uměleckých děl z brněnské diecéze představuje muzeum sakrálního umění na Petrově. Ikonograficky a teologicky sestavené obrazy, plastiky a liturgické náčiní, zobrazující život Krista, jsou v expozici konfrontovány se současnými výtvarnými artefakty.
18.00–20.00
Sekání dříví na dvorečku – performance Libora Jaroše
20.00, 21.00, 22.00,23.00
Kalendář svatých na Petrově – Divadelní projekt
v podání členů D-dílny Studia Dům se inspiruje
sochami a obrazy světců spjatých s katedrálou
sv. Petra a Pavla.

Katedrála sv. Petra a Pavla
19.00–00.30 Volná prohlídka katedrály
19.00 Prohlídka katedrály s výkladem

Kostel sv. Jakuba
Jakubská ul., Brno
20.00–00.30 Volná prohlídka kostela
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Exsultate – varhany v noci